پیچ آلن خور با سر

پیچ های آلن خور با مغز دارای یک سوکت مقطع شش ضلعی بر روی سر هستند و باید با استفاده از آچار آلن یا کلید شش گوش محکم و بسته شوند.

مشخصات پیچ آلن خور با سر

پیچ های آلن که اغلب در اجزای ماشین ها استفاده می شوند ، به شما امکان می دهد از این نوع اتصال دهنده ها در فضا های محدود که آچارهای معمولی در آن جا به کار نمی آیند، استفاده کنید. آچار آلن، پیچ را به جای مناسب خود هدایت می کند. این پیچ معمولاً در شرایطی استفاده می شود که فقط یک حرکت در داخل و خارج امکان پذیر باشد. پیچ های آلن خور با سردر اتومبیل ها ، قایق ها و ماشین آلات دیده می شود.

پیچ های آلن خور با سر در طیف وسیعی از اندازه ها و شکل ها ارائه می شوند. اکثر این پیچ ها با انتهای ریز ساخته شده و به دنبال آن یک میله صاف ساخته می شوند و سپس به انتهای پیچ بسته می شوند. سرها ممکن است استوانه ای ، صاف یا دکمه ای باشند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.