واشر موجی

هنگام بستن پیچ ، واشرهای مواج یا موجی در جهت محوری فشار می آورند. البته واشرهای موج دار در اندازه معادل به اندازه واشرهای تخت نیرو ایجاد نمی کنند.

مشخصات واشر موجی

واشر های موجی که به آنها فنرهای موج دار یا فنرهای موج دار پیچ خورده نیز می گویند ، به عنوان بالشتک برای جذب تنش ناشی از فشارهای محوری استفاده می شوند. امواج واشر تماس سه ، چهار یا شش نقطه ایجاد می کنند ، در نتیجه یک ظرفیت تحمل بار بهتر و دامنه انحراف متوسط ایجاد می شود.

عملکرد این واشر با توجه به ارتفاع و ضخامت مواد آن واشر موجی تعیین می شود. واشرهای موج دار اغلب در جاهایی که انحرافاتی بر روی سطوح است استفاده می شوند ، به ویژه در مواردی که فضای شعاعی محدود است. واشرهای موجی می توانند در تنظیم تغییرات فرآیند مونتاژ کمک کرده و از شل شدن ناشی از لرزش جلوگیری کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.