واشر فنری

واشرهای فنری به صورت پیکربندی فنری در دسترس هستند. واشر فنری دارای شکافی است که به صورت مارپیچ خمیده می شود و در نتیجه اتصال محکم پیچ و سطح بدنه ی جسم ایجاد می شود.

مشخصات واشر فنری

واشر فنری حلقه ای است که در یک نقطه دارای شکاف است و مارپیچ می شود. این موجب ایجاد حالت فنری و افزایش فشار بین سطح جسم و سطح پیچ می شود ، و همین امر باعث محکم شدن سطح پیچ با سطح جسم یا مهره می شود.

واشر فنری به سمت چپ مارپیچ می شود و اجازه می دهد تا پیچ در جهت عقربه های ساعت محکم شود. هنگامی که یک حرکت چرخشی به سمت چپ انجام می شود ، لبه برجسته از زیر پیچ عبور می کند و محکم می شود ، و از چرخش جلوگیری می کند. در نتیجه واشرهای فنری در پیچ های دارای شیارهای سمت چپ و سطوح زبر و خشن بی فایده هستند. همچنین نباید از آنها با واشرهای تخت استفاده کرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.