استاندارد Din6915
M36M30M27M24M22M20M16M12D
۴۳۰.۵۳۳۲.۵۲.۵۲۱.۷۵P
۲۹۲۴۲۲۱۹۱۸۱۶۱۳۱۰m (max)
۲۷.۷۲۲.۷۲۰.۷۱۷.۷۱۶.۹۱۴.۹۱۲.۳۹.۶۴m (min)
۶۰۵۰۴۶۴۱۳۶۳۲۲۷۲۲s (max)
۵۸.۸۴۹۴۵۴۰۳۵۳۱۲۶.۱۶۲۱.۱۶s (min)
استاندارد Din6915
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.