استاندارد din6914

M36M30M27M24M22M20M16M12d
۴۳.۵۳۳۲.۵۲.۵۲۱.۷۵P (pitch)
۲۳۱۹۱۷۱۵۱۴۱۳۱۰۸k
۴۸۴۰۳۷۳۴۳۲۳۱۲۶۲۱b
۵۰۴۲۳۹۳۷۳۴۳۳۲۸۲۳b
۶۰۵۰۴۶۴۱۳۶۳۲۲۷۲۲s
۸۵-۲۰۰۷۵-۲۰۰۷۰-۲۰۰۶۰-۱۹۵۵۰-۱۶۵۴۵-۱۵۵۴۰-۱۳۰۳۰-۹۵l
استاندارد din6914
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.